Pirimidin je aromatična heterociklična organska spojina, podobna piridinu. Eden od treh diazinov (šestčlenski heterocikli z dvema dušikovima atomoma v obroču) ima atome dušika na položaju 1 in 3 v obroču: 250. Drugi diazini so pirazin (atomi dušika na 1 in položaju 4) in piridazin (atomi dušika na položajih 1 in 2). V nukleinskih kislinah so trije nukleobazni derivati ​​pirimidina: citozin (C), timin (T) in uracil (U).

Prikaz vseh 9 Rezultati