Heterocikli so povsod navidezni, z raznovrstnimi industrijskimi aplikacijami in z vsemi vidiki našega življenja. V naravi se pojavljajo v več oblikah in imajo ogromen biokemijski pomen - »molekule življenja«. Uporaba heterociklov, ki jih sestavljajo kemija, biologija, medicina, kmetijstvo in industrija, so legije.
Heterociklična spojina ali obročna struktura je ciklična spojina, ki ima atome vsaj dveh različnih elementov kot členi njenega obroča. Heterociklična kemija je veja organske kemije, ki se ukvarja s sintezo, lastnostmi in aplikacijami teh heterociklov.
Primeri heterocikličnih spojin vključujejo vse nukleinske kisline, večino zdravil, večino biomase (celuloze in sorodne snovi) in veliko naravnih in sintetičnih barvil

Rezultati 1-12 of 21 Rezultati