Azetidin je nasičena heterociklična organska spojina, ki vsebuje tri ogljikove atome in en atom dušika. To je tekočina pri sobni temperaturi z močnim vonjem amoniaka in je močno osnovna v primerjavi z večino sekundarnih aminov.
Azetidin in njegovi derivati ​​so sorazmerno redki strukturni motivi v naravnih izdelkih. Predvsem so ključni sestavni del muginičnih kislin in penaresidinov. Morda je najobičajnejši naravni izdelek, ki vsebuje azetidin, azetidin-2-karboksilna kislina, ne-proteinogenski homolog proline.

Prikaz vseh 4 Rezultati